Om Motorships

1
Anløp hvert år
0 .000
Maskiner & biler hvert år
0 500
Veteranbiler hvert år

Helt tilbake til 1964 har Motorships AS jobbet med lasting og lossing av skip ved Drammen havn.

Spesialisert innenfor lossing av bilbåter

Vi losser alle typer gods, og er spesialisert innenfor lossing av bilbåter. Årlig håndterer vi ca. 100 anløp med totalt 90.000 biler og maskiner, som vi sørger for å få trygt av skipet og over på vei og bane.

Motorships AS er en del av Auris AS.

Vi har opplevd kraftig vekst og har agenturet for NYK (Nippon Yusen Kaisha), samt sub-agenturene for WSS (UECC), K-line AS og Mosk (Mitsui O.S.K Lines). For våre shipninger benytter vi hovedsaklig NYK, WWL og UECC.

Slik ser en bilbåt ut innvendig: 

Bilbåt tverrsnitt

Knutepunktet Drammen havn

Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. I flere tiår har Drammen vært Norges største havn for bilimport. Godsknutepunktet Drammen havn er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane.

Drammen havn er en såkalt intermodal knutepunkthavn, der gods fra bil, bane og båt kan omlastes raskt og kostnadseffektivt. I tillegg til to til tre ukentlige anløp av bilbåter til sentrale europeiske havner, har havnen også en fast containerlinje med ukentlige avganger.

Drammen havn ligger sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 mil.

nb_NONorwegian